Accommodatie

Verenigingsbeleidplan

Een helder verenigingsbeleidsplan is het vertrekpunt van een gezonde vereniging. Weten waar de vereniging staat en naar toe wil, is belangrijk voor de continuïteit van de club. Met een duidelijk toekomstbeeld en heldere doelen worden keuzes makkelijker gemaakt en wordt besturen leuker.

De KNLTB ondersteunt verenigingen in het komen tot een goed verenigingsbeleidsplan. Zo is er het 'Stappenplan verenigingsbeleidsplan' beschikbaar. Ook de KNLTB Accountmanager kan jouw vereniging op dit gebied ondersteunen. Er kan altijd contact opgenomen worden met een Accountmanager wanneer een vereniging gebruik wil maken van de hulpmiddelen die de KNLTB op dit gebied aanbiedt. Of wanneer deze meer wil weten over dit onderwerp.