Alcohol

Alcohol op de vereniging

Na de training of wedstrijd nog even gezellig een drankje doen is op veel verenigingen een bekend beeld. Echter, het schenken van alcohol op je vereniging brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het voeren van een verantwoord alcoholbeleid is, zeker voor vrijwilligers achter de bar in een sportkantine, lang niet altijd makkelijk. Minderjarigen die alcohol kopen zijn strafbaar, maar dat geldt ook voor mensen die de alcohol aan minderjarigen verstrekken.

Volgens de Drank- en Horecawet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • Beschikken over een bestuursreglement.
    • Een model daarvoor vind je hier.
  • Beschikken over gekwalificeerd barpersoneel
    • Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de E-learning Verantwoord Alcohol Schenken. De E-learning ‘Verantwoord Alcohol schenken’ biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Om ongewenste situaties te voorkomen, introduceerde NOC*NSF een alcoholprotocol voor sportverenigingen voor feesten en activiteiten. Lees hier het alcoholprotocol en zie welke maatregelen jouw vereniging kan nemen om problemen te voorkomen. Daarnaast zijn er speciale richtlijnen voor alcoholbeleid die zijn bedoeld om sportverenigingen te helpen in het maken of aanpassen van een verantwoord alcoholbeleid. Deze richtlijnen vind je hier.