NTC Amstelveen (1)

Dienstverlening vanuit KNLTB

Een belangrijk deel van de juridische dienstverlening is er op gericht om preventief te werken. Om hier goed van te kunnen profiteren is het belangrijk dat jouw bestuur in een vroegtijdig stadium contact met ons opneemt en niet alleen indien er reeds een juridisch conflict is.

Onze juridische dienstverlening richt zich op de volgende vijf (rechts)gebieden:

 • De vereniging en haar personeel (arbeidsrecht)
 • De vereniging en haar accommodatie (huurrecht, zakenrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, bouwrecht, bijzonder bestuursrecht (drank-en horecawet, warenwet, legionella)
 • De vereniging en haar interne organisatie (verenigingsrecht, privacywetgeving)
 • De vereniging en haar contracten (verbintenissenrecht)
 • De vereniging en haar aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht)

Eerstelijns ondersteuning (gratis dienstverlening)

 1. Informatie

De KNLTB beschikt over een ruime hoeveelheid basisinformatie waarmee je kort en bondig wordt geïnformeerd over een groot aantal juridische onderwerpen. Over de volgende onderwerpen is basisinformatie beschikbaar, die je kunt opvragen via juridischezaken@knltb.nl:

 • Aansprakelijkheid
 • ARBO
 • Drank- en horecawetgeving
 • Gedwongen verhuizing
 • Hygiënecode
 • Lichthinder
 • Milieuvoorschriften
 • Muziekgebruik in kantine
 • Privatisering
 • Procedures tegen de overheid (bezwaar en beroep)
 • Bescherming persoonsgegevens (privacy)
 • Arbeidsverhouding vereniging-leraar
 • Verhuren kantine
 • Verzekeringen

Modelcontracten

Zeker voor juridische zaken geldt: ‘beter voorkomen dan genezen’. De KNLTB biedt je een aantal modelovereenkomsten, waarmee bepaalde rechtsverhoudingen goed worden geregeld zodat achteraf minder problemen kunnen ontstaan. De volgende modelovereenkomsten zijn beschikbaar:

Website

Op deze website word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en vind je onder andere de antwoorden op de meest gestelde juridische vragen.

Centre Court Magazine

In het magazine Centre Court lees je artikelen over juridische onderwerpen waar veel verenigingen mee te maken hebben. Zeker wanneer door een vereniging op juridisch gebied een succes is behaald dat ook voor andere verenigingen interessant is, wordt hier door ons aandacht aan besteed.

 1. Advies

Schriftelijk advies per e-mail

Al je juridische vragen kan je mailen naar juridischezaken@knltb.nl of telefonisch stellen door te bellen naar 088 - 1302600.

Beoordeling contracten op basis van modellen KNLTB

Wanneer je gebruikmaakt van één van de modelcontracten van de KNLTB, dan kan je het door jou opgestelde concept altijd nog even ter beoordeling voorleggen.

Beoordelen contracten (niet op basis van model KNLTB)

Wanneer je een door jou of de wederpartij opgesteld contract wilt laten beoordelen, dan kan je dit aan ons voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een privatiseringsovereenkomst, erfpacht, recht van opstal, arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst. Wij geven aan welke zaken nog of beter anders te regelen zijn.

Schriftelijk advies omtrent rechtspositie na bestudering dossier

Het kan zijn dat jouw vereniging verwikkeld is geraakt in een juridische kwestie en dat je inzicht wilt hebben in de rechtspositie. Dit kan uiteraard gaan om alle hierboven aangegeven rechtsgebieden. Wij bestuderen het dossier en geven je vervolgens schriftelijk advies.

Beoordelen brieven, bezwaar- of beroepschriften

Je kunt bij ons terecht voor het beoordelen van brieven of bezwaarschriften.

Fiscale en financiële vragen

Fiscale en financiële vragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Wij adviseren verenigingen om hiervoor zelf een fiscalist in te schakelen of contact op te nemen met de belastingdienst.

Alleen ondersteuning voor aangesloten verenigingen

Uitsluitend bestuursleden van aangesloten verenigingen kunnen juridische ondersteuning vragen. In verband met mogelijke belangenverstrengeling kan de afdeling Juridische Zaken helaas geen tennisleraren of individuele leden inhoudelijk juridisch advies verstrekken. Tennisleraren kunnen contact opnemen met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT).

Tweedelijns ondersteuning (betaalde dienstverlening)

Voeren van procedures

In samenwerking met ons netwerk van advocatenkantoren kunnen wij je tegen gereduceerd tarief bijstaan bij gerechtelijke procedures.