Bladeren Vegen Gravelbaan

Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Deze regeling is een stimulans voor de bouw en/of het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. In 2022 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van €75,5 miljoen beschikbaar. 

Wijzigingen

  • Net als vorig jaar betreft de subsidie 20 procent van de totale investering. Echter is het minimale subsidiebedrag gehalveerd naar €2.500 (in 2021 was dit nog €5000 ). De totale investering moet voor dit jaar dus minimaal €12.500 omvatten om voor de BOSA-regeling in aanmerking te komen.
  • Verder geldt nog steeds dat voor duurzame investeringen en voor investeringen in toegankelijkheid van de accommodatie, 10% extra subsidie beschikbaar is, dus 30% in totaal. Ook bij investeringen van deze aard is het minimale subsidiebedrag van €2.500 leidend. De minimale totale investering is dan €8.333.
  • Net zoals vorig jaar geldt de 30% ook voor: klimaatadaptie, circulariteit en veiligheidsbeleving.

Extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid subsidiabel

Aan de maatregelenlijst, met daarop de activiteiten die voor de aanvullende subsidie in aanmerking komen, zijn toegevoegd:

  • Infrarood warmtepanelen
  • Geregeld met bewegingsmelder en thermostaat alsook zoutwaterbatterijen

VWS benadrukt: ook onderhoud en materialen subsidiabel

VWS wilt ook voor dit jaar nog eens extra benadrukken dat de subsidieregeling ruimer geïnterpreteerd kan worden dan alleen investering in bijvoorbeeld velden en kleedkamers. Naast de bouw, verbouw en renovatie van sportaccommodaties, komen immers ook veel investeringen in onderhoud en materiaal in aanmerking, zoals schoonmaakkosten, de aanschaf van ballen, netten en kleding en zaken als diploma’s en medailles.

Als vereniging zijn meerdere subsidiabele activiteiten in één aanvraag bij elkaar op te tellen. Ook meerdere aanvragen in één kalenderjaar zijn overigens toegestaan, tot een maximaal totaal van €2,5 miljoen. Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), waar verenigingen de aanvraag feitelijk moeten doen, staat ook opgesomd welke investeringen wel en niet subsidiabel zijn en welke investeringen in aanmerking komen voor de 10% extra subsidie.

Aanvraag vooraf of achteraf indienen

Subsidieaanvragen kunnen worden gedaan voor toekomstige investeringsplannen, maar mogen ook achteraf worden ingediend, tot 12 maanden na afronding en betaling van de bewuste activiteiten. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn van invloed op het verloop van de aanvraagprocedure en de vaststelling van de subsidie. DUS-I heeft hier overzichtelijk op een rij gezet welke gevolgen bepaalde keuzes hierin hebben.

Bij het openstellen van de subsidie aan het begin van het jaar, wordt het beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Is er niet meer voldoende geld beschikbaar om de aanvraag te honoreren, dan is het mogelijk om het jaar erop in aanmerking te komen voor de subsidie. Let op, de aanvraag moet dan wel opnieuw ingediend worden.

Op de website van DUS-I is veel informatie te vinden over de subsidieregeling in het algemeen en de subsidieaanvraag. Ook is het mogelijk hier de aanvraag in te dienen door een online formulier in te vullen. Zijn er vragen? Neem dan contact op met DUS-I.

Stand van zaken per 1 mei 2022

Het gaat hard met de BOSA-aanvragen: per 1 mei 2022 is er al voor €31,5 miljoen subsidies verleend en voor €10,6 miljoen aan aanvragen in behandeling. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgende van binnenkomst van volledige aanvragen. Rest dus nog zo’n €33 miljoen subsidiegeld beschikbaar.

Heb je vragen over de mogelijkheden van deze subsidie voor jouw vereniging en hulp nodig bij het aanvragen? Onze partner SportStroom biedt hulp, kijk hier voor meer informatie.