Clubgebouw

Clubgebouw

Het clubgebouw speelt een belangrijke en centrale rol binnen de vereniging. Het is een ontmoetingsplaats voor leden en bezoekers. Een clubgebouw waar het prettig vertoeven is werkt sfeer verhogend. Aan het clubgebouw worden ook belangrijke (basis)voorwaarden gesteld. 

Deze (basis)voorwaarden staan beschreven in de brochure Normen en richtlijnen voor clubhuizen. Daarnaast biedt deze brochure ook belangrijke informatie over de bouw of verbouw van het clubgebouw. In de brochure is onder andere een checklist opgenomen om het bouwproces stapsgewijs te doorlopen. Indien jouw vereniging van plan is om een nieuw clubgebouw te bouwen of het bestaande clubgebouw te renoveren of te verbouwen dan mag deze brochure niet ontbreken!  

Ruimtebehoefte kleed-clubaccommodatie voor tennis

Kijk hier voor een overzicht van de ruimtebehoefte voor kleed-clubaccommodaties voor tennis.