Dunlop rolstoeltennis

Sportakkoord

In het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is meer aandacht gevraagd voor de betekenis van sport voor Nederland. Sporten is gezond, biedt plezier, trots en saamhorigheid en dus heeft sport een grote maatschappelijke betekenis. Zo veel mogelijk mensen moeten aan sport kunnen doen. Daarom wilde het kabinet zich inzetten om sport in Nederland financieel en organisatorisch te versterken, en wel met het Nationaal Sportakkoord. Een akkoord waarin afspraken zijn vastgelegd om de Nederlandse sport toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk te maken. Door samen met NOC*NSF, bonden, de landelijke en lokale overheden en een groot aantal andere organisaties de handen ineen te slaan, moet een samenwerking ontstaan waarin alle partijen hun steentje bijdragen aan het doel

De belangrijkste elementen van het Sportakkoord zijn:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

Sport verenigt Nederland. In onderstaande video maak je kennis met de zes ambities in het Nationaal Sportakkoord.

Lokale Sportakkoorden

Het vormgeven van Lokale Sportakkoorden is een belangrijke stap in het gehele proces van het Nationaal Sportakkoord. Want op lokaal niveau moet het gebeuren. Daar moeten betere samenwerking, onderlinge afspraken en een doelgerichte werkwijze leiden tot aantrekkelijk sportaanbod voor zoveel mogelijk mensen.

Dankzij het Sportakkoord krijg je de mogelijkheid om mee te bepalen wat het sportbeleid binnen jouw gemeente wordt. Jouw vereniging wordt onderdeel van een blijvend sportnetwerk binnen jouw gemeente en je krijgt mogelijkheden om in de ontwikkeling van jouw club te investeren.

In dat proces is de rol van de Adviseur Lokale Sport belangrijk. Die persoon ondersteunt verengingen concreet bij het maken, maar zeker ook bij het uitvoeren van het sportakkoord. Vanuit het Sportakkoord zijn er diverse diensten beschikbaar waar jouw vereniging mee geholpen kan worden, denk aan verduurzamingstrajecten, workshops over het genereren van extra inkomsten en scholingen voor vertrouwenscontactpersonen. Bovendien kan hij of zij je wegwijs maken in wat voor jouw vereniging de kansen en mogelijkheden zijn binnen het lokale sportakkoord. De Adviseur Lokale Sport brengt de behoefte van clubs en services samen. Bekijk hieronder de video over het Lokale Sportakkoord. 

Hoe kan jouw vereniging meedoen met het Lokale Sportakkoord?

Het Lokale Sportakkoord biedt jouw vereniging kansen op allerlei gebieden. Wil je graag aanhaken? Bekijk dan onderstaand de webinar of bekijk hier in het stappenplan hoe je ondersteuning kunt ontvangen. 

Als KNLTB hebben we een Factsheet Sportakkoord waarmee we verenigingen ondersteuning bieden in het realiseren van de ambities. Hierin staat per ambitie uit het Nationaal Sportakkoord met welke activiteiten verenigingen hier invulling aan kunnen geven en welk programma of welke vorm van ondersteuning van de KNLTB daarbij bruikbaar is.

Wil je met de KNLTB van gedachten wisselen over de mogelijkheden op basis van het sportakkoord in jouw omgeving? Neem dan vooral contact op met de KNLTB Accountmanager   in jouw regio.