Contributies en tarieven

Contributies en tarieven

Elke vereniging betaalt een basis verenigingsbijdrageeen contributiebijdrage per lid en eventuele bijdrages voor competitie en toernooien aan de KNLTB. Door dit afdrachtsmodel betalen verenigingen naar draagkracht in plaats van alle verenigingen hetzelfde. Hierdoor kan de KNLTB zoveel mogelijk van meerwaarde zijn voor verenigingen.  

Voorlopige contributienota 

Elke vereniging ontvangt in februari de voorlopige contributienota. Deze is gebaseerd op het bij de KNLTB op 31 januari geregistreerde aantal leden conform het Algemeen Reglement van de KNLTB. 

Definitieve contributienota 

In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB. 

Overzicht tarieven

Lidmaatschap 

2022 

2023      

Verenigingsbijdrage 

€ 206,20

€ 212,39

Contributie  

€ 18,52

€ 19,08

Noodledenpas 

€ 2,50 

€ 2,50 

Vervangende ledenpas                         

€ 1,00 

€ 1,00 

   

  

 

Competities 

   
Competitie afdracht tennis Klik hier  
Competitie afdracht padel

Klik hier

 

     

Toernooien 

  

 

Toernooi afdracht 

Klik hier

 

 

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.