Zoeken

24 resultaten gevonden

 1. Bespaar fors op premies met verzekeringspakket van Van Lanschot Chabot Mandema & Partners

  Van Lanschot Chabot Mandema & Partners is al zeker vijftien jaar een betrouwbare partner van de KNLTB. Een groot aantal tennisverenigingen is al bekend met de tussenpersoo...

 2. Seksueel wangedrag? Clubbestuurders hebben een meldplicht!

  Het is één van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Vries, die eind 2017 onderzoek deed naar seksueel misbruik en intimidatie in de sport: de meldplic...

 3. SWS: forse stijging van sponsorinkomsten tennisverenigingen in 2018

  Het is een opmerkelijk en spectaculair cijfer dat op zijn minst enige toelichting vraagt. Van de 253 tennisverenigingen die hun jaarstukken ter inzage aan de Stichting Waarborgfond...

 4. SWS vereenvoudigt aanvraagprocedure, kan leningen tot 75.000 euro volledig borgen

  De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is al jaren bekend als een stichting die sportorganisaties die een investering in de accommodatie kunnen of willen doen, ondersteunt door voo...

 5. Let op, plaats alleen foto’s op je website met toestemming!

  Een aantal tennisverenigingen in Nederland heeft de afgelopen tijd een aanmaning ontvangen van een advocatenkantoor uit Duitsland. Er zou onrechtmatig gebruikgemaakt zijn van één o...

 6. Bestuurlijke vernieuwing KNLTB bereikt mijlpaal, Ledenraad stelt nieuwe statuten vast

  Bestuurlijke vernieuwing, oftewel de structuur van de vrijwilligersorganisatie van de KNLTB zo hervormen dat optimaal invulling kan worden gegeven aan ondersteuning van de Nederlan...

 7. De OZB-aanslag, aanvechten kan vaak lonen!

  Het is er weer tijd voor, veel tennisverenigingen hebben onlangs de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) en de OZB-aanslag (Onroerend Zaak Belasting) in de bus gekrege...

 8. Subsidieregeling Sportaccommodaties: ook tennismaterialen vallen onder regeling

  Het staat zeker omschreven in de volledige tekst van de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’, maar toch weten lang niet alle verenigingen dat ...

 9. Stappenplan NOC*NSF onderstreept belang bestrijding grensoverschrijdend gedrag

  Betere hulp en ondersteuning voor slachtoffers en adequater advies en voorlichting om meer excessen te voorkomen. Het waren eind 2017, kort samengevat, twee belangrijke aanbeveling...

 10. FOX Sports controleert streng op onrechtmatig vertoon televisiebeelden

  In veel kantines, ook bij tennisverenigingen, worden regelmatig televisiebeelden vertoond. Voor die clubs is het goed te weten dat dit met beelden van FOX Sports niet mag zonder ee...