Informatieplicht energiebesparing verenigingen

Compensatieregeling (TEK) voor hoge energiekosten

De hoge energiekosten zijn een grote zorg voor veel sportverenigingen. De KNLTB heeft samen met NOC*NSF en andere sportorganisaties de afgelopen maanden een sterke lobby opgezet richting het Kabinet. We hebben de minister gevraagd om compenserende maatregelen om de financiële gezondheid van verenigingen op peil te houden. Het onderwerp stond hoog op de politieke agenda en dat heeft geleid tot een aantal maatregelen. Zo kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en zijn aanvullende maatregelen aangekondigd.

Met de TEK-regeling vergoedt de overheid 50% van de gestegen energieprijzen. Verenigingen kunnen een tegemoetkoming in de stijgende energiekosten krijgen onder de volgende voorwaarden:

  • De tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,19/m3, € 0,35/KWh).
  • De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000 per vereniging.
  • De onderneming (mkb) of sportvereniging staat ingeschreven in het handelsregister.
  • Minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

De aanvraagperiode gaat naar verwachting open aan het einde van het eerste kwartaal 2023. De aanvraag geldt met terugwerkende kracht voor de periode november 2022 - december 2023. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit communiceren. Meer info over de TEK-regeling vind je op https://ondernemersplein.kvk.nl/tegemoetkoming-energiekosten-tek/

Daarbij kondigde de overheid nog een aantal aanvullende maatregelen aan. Naast de algemene compensatieregeling vanuit de landelijke overheid is ook lokaal maatwerk mogelijk. Gemeenten en provincies krijgen vanaf het voorjaar van 2023 extra structureel geld om publieke en maatschappelijke voorzieningen (zoals sportverenigingen) te compenseren voor de hoge kosten. Het gaat jaarlijks in totaal om zo’n € 300 miljoen, oplopend tot een bedrag van € 400 miljoen. Neem dus zeker ook contact op met jouw gemeente wat zij daarin voor jouw vereniging kunnen betekenen. Daarnaast komt er een noodfonds van € 6 miljoen euro en kunnen gemeenten en provincies bijspringen waar nodig. Het noodfonds is alleen beschikbaar voor verenigingen die niet in aanmerking komen voor de TEK.

Hulp nodig?

Onze partner SportStroom zal een helpdesk inrichten voor vragen over de TEK-regeling en hulp bij de aanvraag voor KNLTB aangesloten verenigingen. Zodra dit gereed is en tegen welke voorwaarden zullen we het communiceren. Voor vragen over de impact van de stijgende energiekosten op je vereniging en tips om te verduurzamen kan je ook terecht bij de accountmanager uit jouw regio.

Verduurzamen

De KNLTB steekt veel effort in het ondersteunen van onze verenigingen als het gaat om duurzaamheid. We zien het thema duurzaamheid vooral als een kans (milieu- en kostenbesparingen) en laat de verenigingen de potentie zien van duurzaam ondernemen door goede voorbeelden te delen, verenigingen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en hen te ondersteunen bij implementatie. Samen met het platform SPORTNLGROEN en onze partner SportStroom is een gesubsidieerd begeleidingstraject in het leven geroepen. Volgens het laatste onderzoek is iets meer dan 76% van onze verenigingen aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen en is er in veel gevallen ook het nodige gerealiseerd. Ook hebben de KNLTB en SportStroom een onlinecursus Energiecoach ontwikkeld.

Verenigingen kunnen een jaar lang gratis gebruik maken van Grip, het online portal van SportStroom om gedetailleerd inzicht te krijgen in je energieverbruik. Klik hier voor meer informatie.