TPC Unicum (13)

Testbeleid uitgebreid; jeugdtrainer kan zich vanaf 6 mei ook laten testen

Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen. Dat is goed nieuws voor personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers. Zij kunnen binnenkort ook getest worden.

Sporten in de buitenlucht is voor jeugd tot en met 18 jaar inmiddels weer mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang. Dat betekent dat zij zich bij klachten vanaf woensdag 6 mei kunnen laten testen.

Testbeleid

Sinds 6 april kunnen alle zorgmedewerkers binnen en buiten de ziekenhuizen die directe zorg verlenen aan patiënten of cliënten getest worden als zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Ook mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen getest worden. Daarnaast kunnen ook professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al getest worden.

Momenteel worden er zo’n 6.000 à 7.000 testen per dag afgenomen. Dat past ruim binnen de beschikbare capaciteit van 17.500 tests per dag. Er is daarom ruimte om de nieuwe doelgroepen ook te gaan testen. Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de nieuwe doelgroepen en meewegen van het seizoenseffect het aantal testen per dag in mei naar verwachting rond de 8.000 uitkomt. Er is voldoende testcapaciteit en middelen beschikbaar om aan deze vraag te voldoen. Het ministerie van VWS bereidt zich voor op verdere verruiming van het testbeleid gekoppeld aan mogelijke versoepelingen van de maatregelen die gelden om het virus onder controle te houden.