Munt Oprapen 900X600

Hoe om te gaan met de contributie tijdens de coronacrisis?

Op dit moment wordt iedereen door de maatregelen rond de coronacrisis getroffen: verenigingen, leden en leraren. Voor iedereen geldt dat deze situatie nieuw is en daardoor roept dat veel vragen op bij verenigingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de contributie in deze periode? De KNLTB adviseert verenigingen juist nu een oproep tot solidariteit te doen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en zo samen uit deze crisis te komen. 

Het zijn op dit moment verwarrende tijden voor zowel verenigingen als leden. Juist daarom is het belangrijk om samen de problemen op te lossen. Een vereniging is van en voor de leden: we moeten het samen doen. Het is goed om als bestuur in deze tijden een oproep tot solidariteit te doen, want zeker nu is het belangrijk dat leden achter hun club gaan staan. Dit komt de continuïteit van de vereniging ook alleen maar ten goede, want vaste lasten zoals huur en baanonderhoud lopen ondanks de crisis gewoon door.  

Iedereen is gebaat bij duidelijkheid op dit moment. Daarom is het belangrijk om in deze periode te blijven communiceren met leden over een onderwerp als contributie. Wat adviseren we verenigingen nu te doen en wat zijn de regels omtrent contributie innen?  

Innen contributie

De KNLTB adviseert verenigingen de contributie van hun leden gewoon te innen. Kosten die gedekt worden met de contributie, zoals de huur en onderhoud van het tennispark, blijven namelijk doorlopen. In sommige gevallen is sprake van lagere kosten, maar er is ook zeker sprake van hogere kosten en minder inkomsten. De KNLTB adviseert daarom ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en leden te vragen om solidair te zijn en de contributie te betalen, om zo de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Op een later moment kan je inventariseren hoe je elkaar verder kan helpen. 

Storneren contributie

Leden mogen in principe de contributie niet storneren, want iemand is contributie verschuldigd wanneer hij/zij lid is van de vereniging. Contributie kan normaal gesproken alleen gestorneerd worden wanneer het lidmaatschap tijdig is opgezegd en per ongeluk toch lidmaatschapsgeld afgeschreven is. Voor de meeste verenigingen geldt dat een opzegging uiterlijk 1 december ontvangen moet zijn. Is er niet opgezegd dan geldt er dus weer een lidmaatschap voor het hele jaar waarvoor contributie is verschuldigd.  

De KNLTB adviseert verenigingen om leden die storneren (en mogelijk alle leden) te informeren dat deze situatie vraagt om solidariteit en dat er op allerlei niveaus gekeken wordt hoe de financiële gevolgen rondom het coronavirus opgevangen kunnen worden. Indien een bepaald lid liquiditeitsproblemen heeft kan uiteraard ook een speciale regeling getroffen worden. Op die manier geef je als vereniging ook aan dat ze ook solidariteit terug kunnen verwachten.  

Deels terugbetalen contributie

In principe is een lid voor het lidmaatschap de volledige contributie verschuldigd, ook al kan er tijdelijk niet vrij getennist worden of lessen gevolgd worden. Een lid betaalt dus niet voor de afname van diensten maar betaalt puur voor het lidmaatschap zelf. 

Daarmee zou een vereniging niet verplicht zijn om de contributie (deels) terug te betalen. Maar zo zwart wit is de situatie niet, waarbij nu ook nog niet bekend is hoe rechters straks zullen kijken naar Corona bij dit soort vraagstukken. Om in gesprek te blijven met de leden adviseert de KNLTB een beslissing over het deels terugbetalen van de contributie in een volgende ALV (wanneer deze weer bijeen kan komen) te laten nemen. De vereniging is mogelijk niet gebaat bij minder contributie-inkomsten en een dergelijk besluit zou dan in het belang zijn van de individuele leden. Ook daarom is het essentieel om niet nu al dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen.