court magazine

Het nieuwe Centre Court Magazine is uit!

Na drie digitale edities van Centre Court Magazine is er aan het einde van 2020 toch weer een vertrouwde gedrukte versie van het blad verschenen! Eén dezer dagen valt hij op de mat. Het coronavirus en de gevolgen ervan blijven zeker niet onbenoemd, maar in dit afsluitende nummer van 2020 werpen we toch vooral de blik vooruit, naar 2021, in het vertrouwen dat we stap voor stap weer terugkomen bij tennis en padel op de verenigingen zoals wij dat kennen.

Een blik op 2021 betekent ook een blik op de Tweede Kamerverkiezingen en de politieke plannen voor de komende jaren in het algemeen. Meer dan ooit blijkt in deze tijd het belang van een gezonde en vitale samenleving, waarin sport een belangrijke rol kan spelen. In dit magazine onderstrepen Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) het maatschappelijke belang van sport en bewegen en leggen ze uit waarom verenigingen daarbij onmisbaar zijn. Ze spreken onder meer over de motie die ze met hun partijen indienden om sport en bewegen in vrijwel alle facetten van onze samenleving en met betrokkenheid van een groot aantal ministeries, een belangrijke positie te geven.

Aanbod op basis van onderzoek

Vooruitkijken naar het tennis- en padeljaar 2021 betekent ook nadenken over het wedstrijdaanbod, want wedstrijden spelen doet leden over het algemeen langer lid blijven, zo is inmiddels wel bekend. Aanbod moet je echter wel zo goed mogelijk afstemmen op de vraag, op de behoeften van je leden. Hoe is je ledenbestand opgebouwd en welke specifieke wensen leven er als het om competitie en toernooien gaat? Het zijn essentiële vragen om tot een passend aanbod te komen en het is dé belangrijke reden dat de KNLTB steeds meer onderzoek doet naar wensen en behoeften onder een groot aantal betrokkenen. In dit magazine wordt uitgebreid uitgelegd hoe dat werkt en hoe je dit als vereniging kunt aanpakken en worden enkele opvallende en interessante onderzoeksresultaten gedeeld.   

Ook kijken we in deze editie naar de stand van zaken omtrent de positie van tennisleraren. Sinds de start van Permanente Ontwikkeling vijf jaar geleden, is in alle opzichten een stijgende lijn waar te nemen. Meer tennisleraren dan ooit hebben een geldige licentie en het begrip voor PO en het grote belang van goede tennisleraren voor de verenigingen, groeit. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst en dat is belangrijk, want er is nog veel te doen. Technisch en Commercieel Directeur van de KNLTB Jacco Eltingh geeft tekst en uitleg.

Padel groeit razendsnel

Verder komt in dit nummer nog het belang van een clubcultuur en clubgevoel voor binding van leden aan de orde, is er aandacht voor de grote waarde van Tennis Alles-in-1 en staat de enorme populariteit van padel centraal. Padel groeit razendsnel in Nederland, reden genoeg voor de KNLTB om hier de komende jaren serieus op in te zetten.

Veel leesplezier!