Tennisbal op sleepnet

Webinar Sociale Veiligheid

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kun je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Webinar Sociale Veiligheid van NOC*NSF

Helaas wordt er vaak gedacht dat pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor komt bij jouw sportvereniging? Maar hoe zeker ben je hiervan? En hebben jullie al VOG's aangevraagd voor de vrijwilligers? Dat kan namelijk gratis, maar dan moet de club over een actief preventie- en integriteitsbeleid beschikken. Wil je hier meer over weten of heb je hier hulp bij nodig, kijk dan verder op onze website bij het onderwerp Fair Play of neem dan nu deel aan het interactieve webinar Sociale Veiligheid van NOC*NSF op 13 of 27 augustus. De kans dat de leden bij je vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is.