Gezellig mix Wedstrijd plezier

Plezier in tennis centraal in de Week van het Sportplezier!

Plezier in sport is van essentieel belang voor elke bond en elke sportvereniging. Als mensen plezier hebben in sport, blijven ze het tot in lengte van jaren doen, met alle positieve gevolgen van dien. En dat plezier maak je samen. Door verdraagzaamheid en samenwerking te stimuleren, elkaar aan te spreken op onacceptabel gedrag en bijvoorbeeld door naast de jeugdleden ook de ouders nadrukkelijk bij de vereniging te betrekken. En de Week van het Sportplezier die afgelopen weekend van start ging, biedt een gelegenheid om nog net iets meer aandacht te besteden aan dit soort zaken!

Sportplezier en de Week van het Sportplezier sluiten aan bij het actieplan ‘Samen naar een Veiliger Sportklimaat (VSK)’, waarin sportbonden en NOC*NSF in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerken om een prettige, veilige sportomgeving voor iedereen te bieden. Hoe je daar vanuit verschillende rollen op de vereniging invulling aan kunt geven, komt uitvoerig aan de orde op www.sportplezier.nl.

Wat kun je doen?

Ook alle tennisverenigingen kunnen een bijdrage leveren aan sportplezier met een leuke actie of initiatief. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn en kan vrij snel. Nodig bijvoorbeeld ouders uit om deel te nemen aan een training of aan iets als een Beat the Parents-toernooi. Zo kun je wellicht ook nog nieuwe leden werven, twee vliegen in één klap!

 Je kunt jeugdleden ook uitnodigen voor een quiz over de spelregels. Goede kennis over de spelregels bevordert immers sportiviteit en respect op de baan. Wil je met jouw club op een leuke manier meer aandacht schenken aan de spelregels? Kijk dan eens op www.tennismasterz.nl

Fair Play

Misdragingen vormen een serieuze bedreiging voor een prettige en veilige sportomgeving. Schelden en ruzie op en om de baan wil je als vereniging zoveel mogelijk voorkomen en ook ernstiger misdragingen zoals misbruik en seksuele intimidatie moeten zo veel mogelijk worden voorkomen en bestreden. De KNLTB spant zich hier al jaren voor in met het programma ‘Fair Play’. Binnen Fair Play biedt de KNLTB veel voorlichting en informatie en een groot aantal praktische tools om op jouw club aan de slag te gaan. Denk aan een Model Tuchtreglement voor Verenigingen en gedragscodes. Op de Fair Play-pagina hier op Centrecourt.nl vind je ook hoe je te werk moet gaan bij een geval van seksuele intimidatie op jouw club en wat bijvoorbeeld het belang is van een vertrouwenspersoon. Zorg dat ook leden op jouw club zo onbezorgd mogelijk kunnen genieten van en plezier beleven aan tennis!