Starten Met Wedstrijden Spelen

Stimuleer wedstrijddeelname, organiseer een open toernooi!

Met de nieuwe campagne ‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee’ wil de KNLTB de tennissport aantrekkelijk en toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. En een passend wedstrijdaanbod is daarbij onmisbaar. Want deelname aan wedstrijden daagt uit, motiveert, draagt bij aan het plezier in de sport en kan zo leden langer behouden voor tennis. De organisatie van leuke, aantrekkelijke open toernooien kan dan ook zeer waardevol zijn voor verenigingen. Let op: het aanvragen van een toernooi in de zomerperiode kan nog tot en met zondag!

Zorg voor een aantrekkelijk wedstrijdaanbod op jouw club

Meer dan tachtig procent van de Nederlandse tennisleden is recreant met speelsterkte 8&9 en ongeveer een derde van alle nieuwe leden stopt al binnen twee jaar met tennis. Die cijfers benadrukken nog eens dat juist voor spelers van dit niveau, voor een groot deel relatief nieuwe leden, het belangrijk is een passend en aantrekkelijk wedstrijdaanbod te hebben. En leuke open toernooien horen daar zeker bij! Bovendien zorgt een toernooi voor veel drukte en gezelligheid op de club, zeker als je eromheen de nodig side-events organiseert.

Nieuwe toernooivormen

Wensen van potentiële toernooideelnemers zijn in de loop van de jaren veranderd. In de drukke agenda’s van deze tijd is er steeds meer behoefte aan kortere, flexibele toernooivormen die makkelijker te plannen zijn dan het ‘klassieke’ toernooi van een week. Verder willen veel deelnemers zeker zijn dat ze meer dan één wedstrijd kunnen spelen. Deze nieuwe inzichten, resultaat van onderzoeken en veelvuldig contact met onder meer verenigingen, Verenigingstoernooileiders en spelers, leidden uiteindelijk tot vier nieuwe toernooivormen: een dagtoernooi, een weekendtoernooi, een starterstoernooi en een teamtoernooi.

Stimulering KNLTB

De KNLTB omarmt de nieuwe toernooivormen van harte. Om die reden betaalden verenigingen dit jaar (2019) al geen toernooiafdracht bij de organisatie van een dag-, team-, starters- of weekendtoernooi en hetzelfde geldt voor 2020. Daarnaast realiseert de bond zich terdege dat ledenbehoud met name bij de jeugd een uitdaging is en dat deelname aan wedstrijden een groot verschil kan maken. Om verenigingen een duwtje in de rug te geven en juist voor deze doelgroep toernooien te organiseren, is besloten dat ook voor de organisatie van een open toernooi voor de jeugd in heel 2020 geen toernooiafdracht betaald hoeft te worden.

Een toernooi aanvragen voor komende zomer kan dus nog tot en met 15 december. En gedurende het hele jaar 2020 is het, eveneens ter stimulering, mogelijk om gratis een open dagtoernooi aan te vragen. Hier op Centrecourt.nl kun je de voordelen van een dagtoernooi nog eens rustig teruglezen. Direct een toernooi aanvragen? Dat kan via wedstrijdtennis@knltb.nl