Meisje backhand (1)

Tennisbeleving jeugd Sittardse LTC groeit door extra speelmoment op zaterdag

Jeugdleden zitten niet op tennisles, maar op tennis. De KNLTB is warm pleitbezorger van die stelling. Want kinderen moeten veel vaker dan ééns per week naar de club komen om te tennissen. Dat vergroot het plezier en de binding met de vereniging. Tennisleraar Marc Gillissen, werkzaam bij de Sittardse LTC, gelooft daar ook in. Vandaar dat hij sinds enige tijd de kinderen in Tenniskids rood en oranje een extra speelmoment biedt, op zaterdagochtend.

“Wij willen die kinderen heel graag vaker op de baan hebben, maar bij de kinderen in rood en oranje is dat best lastig”, aldus Gillissen. “Vrij spelen met elkaar komt er eigenlijk nog niet van, daar zijn ze nog te klein voor. En ouders zijn druk, hebben vaak ook geen tijd om doordeweeks nog een keer naar de club te komen met de kinderen. Vandaar het speelmoment op zaterdag.”

Vrijblijvend

Een tweede moment voor de kinderen moest vooral laagdrempelig en vrijblijvend worden. “Op de zaterdagochtend komen de kinderen in rood en oranje bij elkaar, in totaal meestal zo’n dertig deelnemers. Ze doen een gezamenlijke warming-up en daarna doen we spelletjes, wat wedstrijdjes en oefeningen. Kinderen die naar de club komen, zijn welkom, maar er is geen verplichting en ouders hoeven hun kinderen dus ook niet af te melden.”

 Het is voor kinderen en ouders wennen dat er een tweede speelmoment is, maar tegelijkertijd heeft het bestaan ervan een behoefte gecreëerd. “Het loopt inmiddels wat langer en wij zien dat de behoefte toeneemt. Kinderen die bijvoorbeeld doorgroeien van oranje naar groen, raken het tweede speelmoment kwijt en missen het. Wat je steeds vaker ziet gebeuren, is dat kinderen elkaar na de reguliere training opzoeken en alsnog samen de baan op gaan. Ze zien dat ze net zo goed kunnen tennissen en plezier aan de sport kunnen beleven als er geen trainer bij staat.”

‘Meer dan een lesje per week’

Bovendien wordt de positie van de tennissport ten opzichte van andere sporten die de kinderen graag doen, versterkt. “Het is niet makkelijk om de kinderen en vooral de ouders ervan te overtuigen dat tennis meer kan zijn dan een lesje per week. Tennis is trainen, wedstrijden spelen, zo vaak mogelijk naar de club toe willen. Met de komst van de World Tour is er al een extra moment bovenop de wekelijkse les gekomen, dat is al heel goed. Maar we willen kinderen en ouders ook duidelijk maken dat bij tennis drie speelmomenten per week heel normaal is, dat het in het leven van de kinderen een even belangrijke positie kan innemen als voetbal of hockey.”

Door nauwe samenwerking met andere verenigingen zou het speelmoment op termijn ook toegankelijk gemaakt kunnen worden voor leden van andere clubs. Zover is het echter nog niet. “Dat is iets waar het clubbestuur wel naar kijkt”, weet Gillissen. “Maar nog niet elke club vindt dat een even goed idee. Bovendien, momenteel zou het nog niet kunnen, want stellen we de zaterdag ook open voor andere verenigingen, dan hebben we meer begeleiding nodig.”

Veel aandacht

Het gaat goed met het jeugdledenbestand van de Sittardse LTC. Zes jaar geleden, toen Gillissen begon bij de club, waren er ongeveer 35 lessende jeugdleden en nu zijn dat er zo’n 100. Of het extra speelmoment daar aan heeft bijgedragen, is voor Gillissen nu nog moeilijk te zeggen. “Maar het trekt wel veel aandacht en dat heeft vooral met de ligging van de club te maken. De banen liggen eigenlijk in het park (Stadspark, red.). Er komen veel ouders met kinderen voorbij die wel benieuwd zijn wat wij daar doen. En zo nu en dan wordt gevraagd of een kind mag aansluiten. Juist vanwege het laagdrempelige karakter is dat geen probleem.”