Montage Ledenpas 2019 04

Nieuw, de meerjaren KNLTB ledenpas

De KNLTB wil samen met de bijna 1.700 tennisverenigingen streven naar een zo duurzaam mogelijk tennisklimaat. Verenigingen worden gestimuleerd te verduurzamen en daar wil de KNLTB zelf ook een bijdrage aan leveren. Om die reden introduceert de bond dit jaar de meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus ook geen jaartal meer op staat. De overstap naar de meerjaren ledenpas, die in februari/maart voor alle leden aan de verenigingen wordt geleverd, heeft nog een belangrijke wijziging tot gevolg: 

Belangrijkste wijziging voor deelname competities en toernooien

De opvallendste aanpassing ten opzichte van eerdere ledenpassen is, naast het verdwijnen van het jaartal, het ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet de ledenpas, maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en de speelsterktes. Daarnaast hebben spelers de ledenpas nog steeds nodig voor het bondsnummer en identificatie tijdens competities en toernooien.

Digitaal Afhangbord

Tennisleden kunnen met de meerjaren ledenpas verder probleemloos inloggen op het digitale KNLTB Afhangbord om bijvoorbeeld een baan te reserveren. Het systeem is naadloos geïntegreerd met het ledenadministratiepakket. Daarom is het van belang dat het ledenbestand up-to-date blijft. Zo kunnen alle actieve leden afhangen en hebben de afgemelde of geblokkeerde leden geen toegang tot het Afhangbord.

Natuurlijk zijn er ook nog verenigingen die gebruikmaken van het 'traditionele' Afhangbord. Geldt dat ook voor jouw club en wil je er zeker van zijn dat uitgeschreven leden niet toch nog afhangen, dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen de passen van deze leden in te nemen. Een meer structurele oplossing is echter een overstap naar het digitale KNLTB Afhangbord. Heeft jouw vereniging hier interesse in? Neem dan contact op met jouw KNLTB Accountmanager.

Bij een aantal tennisverenigingen is de aansturing van de ledverlichting gekoppeld aan het Afhangbord, waardoor leden de verlichting kunnen bedienen met de ledenpas. Hiervoor heeft invoering van de meerjaren ledenpas evenmin gevolgen. Ook hier is het vooral van belang dat de Ledenadministrateur de ledenlijst up-to-date houdt, zodat alleen actieve leden de verlichting kunnen bedienen.

Toegangscontrole, kassasystemen

Aan de toegankelijkheid van tennisparken met de ledenpas verandert vooralsnog niks. Omdat de passen worden gevalideerd op bondsnummer en/of jaartal, kan er met de meerjaren ledenpas in 2020 echter wel een probleem ontstaan. Staat het toegangsbeheersysteem het toe, dan is het verstandig de validatie op jaartal te verwijderen. Hetzelfde geldt overigens bij gebruik van een kassasysteem. De KNLTB is in gesprek met aanbieders van toegangsbeheersystemen over de ‘toegangscontrole van de toekomst’ en praat ook met enkele leveranciers van kassasystemen over toekomstige ontwikkelingen.

Pasfoto

Ten slotte geldt bij de meerjaren ledenpas dat ook de pasfoto twee jaar mee gaat. Dus reden te meer voor leden om voor deze pas een actuele foto te gebruiken. De overgang naar de nieuwe pas is dan ook hét moment voor Ledenadministrateurs om leden met een zeer gedateerde foto op hun pas of leden zonder pasfoto op hun pas, te verzoeken om een actuele pasfoto aan te leveren.