KNLTB Vlag wapperen wind

Hoe gaat de KNLTB met persoonlijke gegevens van leden om?

In het TV programma Radar wordt vanavond aandacht besteed aan het verstrekken van persoonsgegevens aan derden en de rechten die een consument hierin heeft. Aanleiding hiervoor is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 in gaat. Ook sportbonden en verenigingen kunnen gegevens van hun leden delen met hun partners. Een voorbeeld van de KNLTB wordt in de uitzending belicht. Ook BNR Nieuwsradio behandelde dit onderwerp vanochtend. De KNLTB realiseert zich dat dit een belangrijk maatschappelijk thema is en gaat daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens van leden om en handelt binnen de regels van de wet. In onderstaande toelichting staat waarom de KNLTB persoonlijke gegevens van zijn leden deelt, hoe ze met de gegevens omgaat, over de toestemming van de Ledenraad, het informeren van leden en de mogelijkheid tot afmelden.

De KNLTB is een non-profit organisatie en heeft als doel meer mensen meer te laten tennissen. De KNLTB gaat samenwerkingen met partners aan om inkomsten te genereren voor de tennissport in Nederland én om leden te laten profiteren van aantrekkelijke relevante aanbiedingen/acties. Gegevens van leden worden uiterst zorgvuldig en binnen de regels van de wet benut in de samenwerking met onze partners. De inkomsten uit de partnerships vloeien direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.

Zo gaat bijvoorbeeld een bijdrage naar het Tenniskids Blauw programma (jeugd 4-6 jaar) en vraagt de KNLTB aan verenigingen geen afdracht van de Tenniskids Blauw lidmaatschappen, waardoor kinderen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met tennis. Een mooi voorbeeld van een actie voor onze leden is de kortingsactie met onze partner TennisDirect, waarmee leden voordeel hebben op tennisartikelen, tenniskleding etc.

Toestemming

In 2007 heeft de KNLTB al toestemming gekregen van de Ledenraad voor het gebruik van NAW-gegevens voor briefpostacties. In december 2017 is specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uitsluitend NAW- plus telefoongegevens, geen e-mailadressen. De belangen van de leden en de tennissport zijn door de Ledenraad en het Bondsbestuur zorgvuldig afgewogen en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden, de communicatie naar leden en de mogelijkheid van afmelden. Persoonlijke toestemming van leden hiervoor is op basis van wet AVG niet nodig. De Ledenraad vertegenwoordigt de verenigingen en bondsleden, zijnde de individuele leden. Leden hebben wel een recht van bezwaar en kunnen zich afmelden.

Voorwaarden

De KNLTB stelt NAW-gegevens en telefoonnummers van leden onder strikte voorwaarden ter beschikking aan zijn partners. We houden altijd toezicht op de acties van onze partners en maken per actie strenge afspraken over hoe z?ij met de gegevens mogen omgaan. Iedere actie wordt specifiek beoordeeld of het past bij de doelen en belangen van de KNLTB en zijn leden.

De KNLTB houdt zich bij de verstrekking van gegevens altijd aan de geldende wet- en regelgeving. Per actie wordt eenmalig een actueel bestand aangeleverd, de data dient conform de voorwaarden na elke actie vernietigd te worden.

Informeren

Wij doen er alles aan om zo veel mogelijk leden over het verstrekken van deze gegevens en het recht van bezwaar te informeren middels nieuwsbrieven aan onze leden en verenigingen en door een informatiepagina hier over op onze website. Richting de nieuwe leden wordt dit beleid gecommuniceerd via een welkomstmail.

Afmelden

Natuurlijk hebben we begrip als leden niet benaderd willen worden via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of zijn partners. De vragen en opmerkingen die we hierover hebben gekregen behandelen we zorgvuldig. Leden kunnen gebruikmaken van het recht van bezwaar en zich via deze link afmelden. De afmeldingen worden vervolgens zo snel mogelijk verwerkt. Per actie leveren we een actueel bestand aan, zodat een afmelding ook echt effect heeft. Het kan zijn dat er in verband met de verwerking enige overlap is, die is dan hooguit eenmalig.

Vragen

Wil je meer weten over het omgaan met persoonsgegevens? Heb je nog vragen? Kijk dan in ons Privacy Statement en bij de Meest gestelde vragen of stuur een email naar ledenservice@knltb.nl.