KNLTB Vlag wapperen wind

Gemeenteraadsverkiezingen; en nu verder

De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. De kiezer heeft op 18 maart gesproken en nu wordt hard gewerkt en overlegd om tot coalities te komen die de komende jaren beleid gaan maken en willen uitvoeren. De KNLTB heeft tennisverenigingen in de aanloop naar de verkiezingen regelmatig aangespoord tennis op de lokale politieke agenda te zetten en te houden. Het blijft echter ook na de verkiezingen van groot belang tennis nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Het zijn immers de gemeenten die de ‘spelregels’ voor de lokale sport bepalen.

Meer dan ooit beseffen gemeenten dat zij een cruciale rol kunnen en moeten spelen bij de stimulering van sport in het algemeen, de sportparticipatie onder de bevolking en bij het beheer en onderhoud van sportaccommodaties, in welke vorm dan ook. En tennis biedt in dat opzicht uitgelezen mogelijkheden. Tennis is een zogenoemde ‘life-time’ sport die tot in lengte van jaren beweging en de gezondheid van velen kan bevorderen. Bovendien is de tennissport met ongeveer 1.700 verenigingen in Nederland ook in sociaal opzicht van grote betekenis.

Kansen verzilveren

Kansen liggen er dus genoeg voor tennis, nu is het zaak ze te verzilveren. Dat betekent dat de sport ook de komende jaren vertegenwoordiging verdient en gespreksonderwerp moet zijn in de lokale politiek. En voor een tennisvereniging zijn in dat opzicht ook de komende vijf à zes weken, waarin de colleges in de gemeenten worden gevormd, bij uitstek een periode om zich met de club te manifesteren. Maar hoe? Een aantal tips op een rij:

1. Formuleer je boodschap: kort én lang
Zorg dat je jouw doelen met betrekking tot sport in de gemeente helder op een rij hebt. Formuleer de boodschap voor het nieuwe college in 150 tekens, maar ook in 150 woorden en desnoods zelfs in 150 pagina’s. Werk op basis van argumenten en zorg ervoor dat heel duidelijk is namens wie je optreedt.

2. Samen sta je sterker
Smeed een zo breed mogelijke coalitie. Als anderen jouw boodschap brengen en ondersteunen, sta je een stuk sterker om sport op de agenda te brengen dan wanneer je dat alleen doet.

3. Betrek de samenleving
Stuur aan op een zogenaamd ‘Maatschappelijk gesprek’. Dit kan als er een conceptakkoord wordt gemaakt waarop de samenleving wordt gehoord en input kan geven, nog voordat het college van burgemeester en wethouders gevormd is.

4. Benader de informateur
Indien aangesteld, benader de informateur van de collegevorming met de boodschap sport te agenderen. De trend van het aanstellen van een informateur is er een die vooral zichtbaar is bij de grotere gemeenten, waar de collegevorming steeds complexer en technischer wordt.

5. Denk mee met de beslisser
Voer een zogenaamde ‘organisatiecheck’ uit. Is het gewenste beleid met betrekking tot sport haalbaar, en wat is er in de vorige periode door het college allemaal gerealiseerd met betrekking tot sport? Dit laat zien dat je meedenkt met de beslisser en constructief en oplossingsgericht te werk wil gaan.

Bronvermelding: Dit artikel is mede tot stand gekomen met de informatie van Allesoversport.nl en Hofstaten Public Affairs.