Umpire Scheidsrechter Eredivisie

Vervolgcursussen scheidsrechters

Voor scheidsrechters zijn er veel mogelijkheden om je door te ontwikkelen. Ook als je eenmaal verenigingsscheidsrechter bent, kun je opleidingen blijven volgen en je blijven ontwikkelen als scheidsrechter.

Cursus districtsscheidsrechter

Als verenigingsscheidsrechter kun je deelnemen aan de cursus districtsscheidsrechter. Deze cursus wordt verzorgd door de werkgroep Arbitrage binnen jouw district. Je wordt niet alleen begeleid in theoretische zin, maar krijgt ook een praktijkopleiding tijdens officiële wedstrijden. Je wordt opgeleid tot stoelscheidsrechter bij competities en toernooien. Als je de cursus met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een scheidsrechtersclip en wordt je aangemeld als districtsscheidsrechter bij de KNLTB.

Gezien het speciale en vrij individuele karakter van deze cursus zijn plaats, tijdstip en duur afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Cursus Nationaal Scheidsrechter

Als je districtscheidsrechter bent en je wil graag op nationale toernooien en evenementen als stoelscheidsrechter functioneren dan kan jouw District Werkgroep Arbitrage (DWA) je voorgedragen om het traject tot Nationaal Scheidsrechter in te gaan. Dit traject bestaat uit een theoretisch jaar (Kandidaat Nationaal 1) met een afsluitend theorie-examen, gevolgd door een praktijkjaar (Kandidaat Nationaal 2). Gedurende deze twee jaar draai je volledig mee met de Nationale Scheidsrechtersgroep en word je begeleid door gekwalificeerde docenten. Als je deze twee jaar met goed gevolg hebt doorlopen, ontvang je de scheidsrechtersclip en wordt je aangemeld als Nationaal Scheidsrechter bij de KNLTB. Gezien het speciale en vrij individuele karakter van deze cursus zijn plaats, tijdstip en duur afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

ITF Internationale Scheidsrechtersopleiding

De Internationale Tennis Federation (ITF) heeft een speciaal opleidingstraject voor scheidsrechters. Dit opleidingstraject is in drie niveaus verdeeld.

Niveau 1: nationaal
In het eerste niveau worden de basistechnieken voor scheidsrechters uitgelegd. De KNLTB verzorgt hiervoor de cursus nationaal scheidsrechter (zie boven).

Niveau 2: ITF White Badge Official
Scheidsrechters kunnen vervolgens via een schriftelijk examen en een praktijkexamen niveau 2 bereiken (ITF White Badge Official).

Niveau 3: International Official
ITF White Badge Officials die de ambitie hebben om International Official te worden kunnen zich aanmelden voor niveau 3. Niveau 3 gaat met name in op ver gevorderde technieken en procedures, bijzondere situaties en de mogelijke stresssituaties die een scheidsrechter tegenkomt in de internationale arbitrage. Degenen die slagen voor zowel het schriftelijke als het mondelinge niveau 3 examen kunnen hun Bronze Badge (stoelscheidsrechter) of Silver Badge (referee en chief umpire) behalen.

Voor meer informatie over het ITF opleidingsprogramma voor scheidsrechters zie www.itftennis.com.

Aanmelden

De selectie voor de cursus nationaal scheidsrechter en de ITF scheidsrechtersopleidingen loopt via de landelijke werkgroep Arbitrage. Heeft u belangstelling voor één van deze opleidingen, geef dit dan aan bij arbitrage@knltb.nl.