Incasso

Incasso

Leden die hun betalingsverplichtingen naar de vereniging niet nakomen. Elke vereniging loopt er weleens tegenaan. Niet alleen het mislopen van contributie is lastig, leden er op aanspreken is ook niet makkelijk. Een goede herinnering of aanmaning opstellen kost vaak veel tijd en energie. De KNLTB kan – in samenwerking met Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders – echter zorgen voor passende en gratis ondersteuning.

Zo begint het innen van contributie met een factuur die volledig in orde is. Een factuur moet duidelijk en gedetailleerd zijn, anders riskeer je dat de kosten niet verhaald kunnen worden. Twijfel je of jouw factuur voldoet aan alle eisen? Gebruik dan de checklist van Schuman (zie onderstaand).

Zijn er vervolgstappen nodig, ook dan kun je Schuman inschakelen. Schuman biedt alle leden van de KNLTB een gratis incasso service aan. De vereniging hoeft alleen een incassoadvertentie van Schuman op haar website te plaatsen en Schuman incasseert de openstaande vorderingen geheel gratis.

Verenigingen profiteren van de volgende voordelen:

  • Gratis tips, voorbeeldbrieven etc. (zie onderstaand)
  • Gratis incasso (minnelijk) van achterstallige contributie
  • Professionele uitstraling richting leden rondom het innen van contributie

Tips voor het vorderen van incasso's

  1. Gebruik de ‘checklist factuur’ om te controleren of de factuur voldoet aan alle eisen;
  2. Verstuur een ‘herinnering’, zodra de betalingstermijn van de factuur is verlopen en er geen betaling is ontvangen;
  3. Bel het betreffende lid op, wanneer de herinnering niet leidt tot betaling. Persoonlijk contact werkt vaak effectiever en geeft wellicht inzicht en begrip over de situatie. Maak duidelijke betaalafspraken;
  4. Worden de afspraken opnieuw niet nagekomen, stuur dan de ‘aanmaning’. Hierin geef je het lid nog een laatste kans te betalen zonder dat er kosten bijkomen met daarbij de waarschuwing dat de vordering wordt overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder, wanneer betaling wederom uitblijft. Via http://www.schuman.nl/diensten/incasso/ kun je berekenen hoeveel incassokosten er in rekening mogen worden gebracht;
  5. Blijft het lid weigeren te betalen, neem dan contact op met Schuman voor overleg over de te nemen stappen.