Contributies en tarieven

Contributies en tarieven

Elke vereniging betaalt een basis verenigingsbijdrage, een contributiebijdrage per lid en eventuele bijdrages voor competitie en toernooien aan de KNLTB. Door dit afdrachtsmodel betalen verenigingen naar draagkracht in plaats van alle verenigingen hetzelfde. Hierdoor kan de KNLTB zoveel mogelijk van meerwaarde zijn voor verenigingen.

Voorlopige contributienota

Elke vereniging ontvangt in februari de voorlopige contributienota. Deze is gebaseerd op het bij de KNLTB op 31 januari geregistreerde aantal leden conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.

Definitieve contributienota

In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.

Overzicht tarieven 2020

Lidmaatschap

Tarief 2020

Verenigingsbijdrage

€ 197,82

Contributie

€ 17,78

Noodledenpas

€ 2,50

Vervangende ledenpas

€ 1,00

Competities

KNLTB Landelijke Competitie Voorjaar

€ 38,62

Landelijke Najaarscompetitie Najaar

€ 38,62

8&9 Tennis

€ 38,62

KNLTB Groene competitie

€ 38,62

KNLTB Rode en Oranje competitie Voorjaar

€ 25,74

KNLTB Rode en Oranje competitie Najaar

€ 12,87

Toernooien

Bijdrage Open Toernooi

€ 145,45

* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden